Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Oragnizatorzy regionalni

Szkolny Klub Europejski „Kopernik” działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Żywcu

logo_Żywiec„Kopernik” od 2003 roku promuje ideę zjednoczonej Europy w środowisku szkolnym, miejskim i regionalnym. Młodzież podejmuje różne propozycje działań oraz realizuje własne pomysły, mające na celu przybliżanie rówieśnikom i społeczności lokalnej kultury krajów europejskich, a także promowanie w Europie piękna kultury polskiej zgodnie z hasłem, że różnorodność kulturowa jest bogactwem zjednoczonej Europy. Członkowie „Kopernika” niejednokrotnie uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach młodzieży, lokalnych inicjatywach i akcjach dla potrzebujących. W swojej działalności klub współpracuje z różnym partnerami: Domem Pomocy Społecznej czy Fundacją Osób Niepełnosprawnych Żywiecczyzny.

 

www.lo-zywiec.pl

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

logo_SzczytnoFundacja działa od września 2012, a już ma na koncie kilka dużych sukcesów. Jej głównym celem jest wspieranie nowatorskich inicjatyw edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie na obszarach wsi i małych miast mazurskich. Duma Fundacji to IV Mistrzostwa Amatorów Skoków Narciarskich w Starych Kiełbonkach – wydarzenie sportowe zainicjowane przez młodych pasjonatów skoków z gminy Piecki. W maju zorganizowali wyprawę edukacyjną dla uczniów trzech szkół, a w sierpniu zaczęli realizować cztery projekty dofinansowane przez program „Młodzież w działaniu”. Działalność „ALE” wsparły już też takie organizacje jak Fundacja PZU czy Fundacja Orange.

www.facebook.com/Fundacja-Alternatywnej-Edukacji-ALE

Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń”

logo_Czeladź_SławkówDziałalność stowarzyszenia skupia się na budowaniu dialogu i porozumienia pokoleń.  Realizowane działania mają zapewnić, szczególnie młodym i starszych ludziom, warunki do samorealizacji i szeroko pojętej aktywności. Działalność organizacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Mimo młodego wieku stowarzyszenie nawiązało już współpracę z wieloma innymi organizacjami, a także zrealizowało własne pomysły. W planach są już kolejne projekty, które otrzymały dofinansowanie programu „Młodzież w działaniu”.

www.porozumieniepokolen.pl

Nieformalna grupa „Samorząd – włącz się!”

logo_Sws„Samorząd włącz się!” jest ogólnopolską inicjatywą młodzieżową, dzięki której organizowane są mniejsze i większe akcje dla młodzieży. Liczne działania skupiają się na aktywizacji młodych ludzi, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poszerzaniu wiedzy na temat samorządu lokalnego oraz promowaniu postaw dialogu między organem samorządu terytorialnego a mieszkańcami. Dzięki temu, że członkowie grupy mieszkają we wszystkich zakątkach Polski, to ze swoimi działaniami docierają do dużej grupy odbiorców.

www.samorzadwlaczsie.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Radomskiego

logo_RadomStowarzyszenie tworzy grupa młodych ludzi, z których większość stanowią studenci. Podstawą ich działań jest chęć wprowadzania zmian. Założyli stowarzyszenie, bo chcieli zacząć działać na rzecz swojego rodzinnego miasta. Poprzez realizowane projekty członkowie chcą przyczyniać się do rozwoju Radomia, a także całego regionu. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z wieloma lokalnymi organizacjami, a dzięki szerokiemu zakresowi działalności – od zbiórki zabawek dla domu dziecka po „Dzień Historii Radomia” – dociera do różnorodnych grup odbiorców.

www.facebook.com/StowarzyszenieRozwojuRegionuRadomskiego

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrołęka

logo_OstrołękaEurope Direct - Ostrołęka działa w europejskiej sieci punktów informacyjnych Europe Direct. Punkty są jednym z głównych narzędzi Unii Europejskiej służących przekazywaniu informacji obywatelom europejskim o UE, a w szczególności w zakresie praw obywateli Unii, jej priorytetów oraz propagowaniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym. Celem ED - Ostrołęka jest zapewnienie obywatelom subregionu ostrołęcko-siedleckiego łatwego dostępu do informacji oraz stwarzania obywatelom możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności UE. Punkt organizuje lekcje europejskie, wykłady otwarte, debaty, szkolenia, targi czy gry terenowe, a konsultanci wyjaśniają jak można skorzystać z unijnych programów edukacyjnych oraz jak można brać aktywny udział w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej.

www.europe-direct.ostroleka.pl

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków

logo_KrakówEuropejskie Forum Studentów AEGEE to jedna z największych organizacji studenckich w Europie, która skupia około 15 tys. członków, a AEGEE-Kraków jest jej oddziałem lokalnym. Działalność organizacji skupia się na promowaniu idei zjednoczonej Europy, wspieraniu kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów oraz budowaniu otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Swoje cele realizuje w czterech głównych obszarach działania, do których należą: szkolnictwo wyższe, aktywne obywatelstwo europejskie, pokój i bezpieczeństwo oraz wymiany międzykulturowe. Oddział corocznie organizuje kilka projektów na skalę lokalną oraz dwa – trzy projekty na skalę międzynarodową: szkolenia, konferencje, wymiany studenckie czy letni uniwersytet.

www.aegee-krakow.pl

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

logo_ZgierzGłównym celem FOLKIERA jest rozpowszechnianie informacji dotyczących kultury ludowej, większe zainteresowanie tym tematem, szczególnie społeczności lokalnej, oraz organizacja różnego rodzaju imprez, spotkań i warsztatów związanych z kulturą ludową. Członkowie stowarzyszenia chcą przekazywać kultywowane od pokoleń tradycje i zwyczaje za pomocą popularnych wśród młodych ludzi form przekazu informacji oraz ciekawych warsztatów. Ważny jest dla nich międzypokoleniowy oraz międzykulturowy dialog, dlatego w swoich działaniach nie ograniczają się przez kryterium wieku czy terytorium.

www.facebook.com/FOLKIER

Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „AMICUS”

logo_GłogówMisja „AMICUS-a” to pomoc zwierzakom. Stowarzyszenie działa na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomaga w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania. Kształtując w społeczeństwie właściwy stosunek do zwierząt organizuje spotkania z młodzieżą i dziećmi, współpracuje z organami samorządowymi i innymi stowarzyszeniami. Stowarzyszenie zwalcza przejawy okrucieństwa wobec zwierząt przez bezpośrednie działanie w ich obronie, a także organizuje wiele szeroko rozpoznawalnych imprez kulturalnych i sportowych, np. „ Dzień Czarnego Kota” i „Dzień Ziemi z Azylem”. Akcja „Daj się wybiegać!” jest rozpoznawalna już poza Zagłębiem Miedziowym, a jej uczestnicy bardzo chwalą treningi biegowe z psami rasy husky mieszkającymi w schronisku dla bezdomnych zwierząt, którym „AMICUS” kieruje.

www.amicus.glogow.pl

Koło naukowe Explorator

Explorator_logoKoło Naukowe Exoplorator działa przy Instytucie Zarządzania i Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem Koła jest zdobywanie nowej wiedzy poprzez realizację procesu badawczego. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań, członkowie Koła poszukują wieloaspektowych rozwiązań problemów, dokonują oceny procesów oraz zjawisk zachodzących w otoczeniu.
Członkowie Koła angażują się w projekty badawcze prowadzone na Uczelni m.in. wstępnej diagnozy kompetencji, jaką jest przedsiębiorczość studentów Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz badanie dotyczące satysfakcji studentów z uczestnictwa w warsztatach X edycji „International Week”. Otrzymane wyniki  prezentowane są na konferencjach i są inspiracją do napisania publikacji. Ponadto Koło Naukowe jest otwarte na wszelkiego rodzaju projekty i współpracę z innymi organizacjami w celu poszukiwania nowej jakości wiedzy. EXPLORATOR był inicjatorem m.in. cyklicznych warsztatów z kreatywności oraz spotkań z osobami  związanymi z biznesem w ramach projektu „Szybuj z Orłami” dla studentów, a także akcji krwiodawstwa Kropla Twojego Serca.

www.facebook.com/exploratorclub

  

  • Młodzieżowy Maraton Aktywnego Obywatela (MMAO) jest akcją informacyjno-promocyjną pokazującą, że młodzież w Polsce posiada różnorodne umiejętności, które wykorzystuje do bycia aktywnym obywatelem. Ich aktywność może przejawiać się na wiele sposobów – jedni grają w zespole rockowym, inni biorą udział w zawodach sportowych, a jeszcze inni pomagają dzieciom z domów dziecka. MMAO nawiązuje do idei Europejskiego Roku Obywateli, ogłoszonego przez Komisję Europejską w dwudziestą rocznicę ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej.